ATELIER MENTORINGU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

 

„Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc
i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko,
o co Go poprosicie w moje imię.”

 

J 15, 16

Misja i wizja

Jesteśmy powołani jako uczniowie i przyjaciele Jezusa aby wydać trwałe owoce dla Jego Królestwa.

 

Misja i wizja

Misja i wizja

Misja i wizja

Misja i wizja

Misja    i    wizja

Misja i wizja

Misja i wizja

Misja i wizja

Misja i wizja

Misja i wizja

Misja i wizja

Jesteśmy powołani jako uczniowie i przyjaciele Jezusa aby wydać trwałe owoce dla Jego Królestwa.

 

Cel i założenia projektu

Celem programu jest ponadwyznaniowe przygotowanie odpowiedzialnych i w pełni wyposażonych chrześcijańskich liderów do służby dla Królestwa przez tworzenie i rozwijanie relacji uczniowskiej.

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENTORÓW