Misja i wizja

ISTNIEJEMY, ABY KAŻDY CZŁOWIEK MÓGŁ WYDAĆ TRWAŁY OWOC W PRZYMIERZU Z BOGIEM

Jesteśmy powołani jako uczniowie i przyjaciele Jezusa aby wydać trwałe owoce dla Jego Królestwa, którego tożsamość wspólnie wszyscy odziedziczyliśmy. Potrzebujemy jednak pracy nad odkrywaniem i rozwojem naszych talentów, kształtowaniem naszego charakteru oraz poszerzaniem naszych umiejętności jak również budowaniem naszego doświadczenia.

Praca ta aby wydać trwały owoc musi się odbywać na wzór biblijny, w relacji uczniowskiej,
z autorytetem mentora (osobistego przewodnika). Pragnienie uczenia się od drugiego człowieka i gotowość bycia odpowiedzialnym przed innymi to kluczowe elementy tej pracy. Bowiem nie chodzi o to, żeby jedynie przynieść jednorazowy wzrost i wygrać na krótką metę, ale żeby odmienić nasze życie, odkryć, rozwinąć i utrwalić to do czego zostaliśmy powołani.

Relacje uczniowskie, mentorskie na przestrzeni całego naszego życia mają ogromny potencjał, są czynnikiem odróżniającym przywódców, którzy efektywnie pełnili swoją służbę do samego końca od tych, którzy ją porzucili lub zostali odsunięci z powodu upadku.

DĄŻYMY, ABY MĄDROŚĆ ZAPEWNIAJĄCA TRWAŁE OWOCOWANIE BYŁA TRANSFEROWANA NA POKOLENIA

Opieka mentorska nie jest modą ani luksusem, jest koniecznością. Bowiem bez niej każdy lider staje się bardziej podatny na wypalenie i życiowe przeciwności. Jednak prawdziwa wartość mentoringu tkwi w przemianach, jakie wnosi on w życie człowieka, pomagając mu dorastać do miary pełni człowieczeństwa.

UCZYMY MENTORINGU JAKO SKUTECZNEGO NARZĘDZIA TRANSFERU MĄDROŚCI 

 

ISTNIEJEMY, ABY KAŻDY CZŁOWIEK MÓGŁ WYDAĆ TRWAŁY OWOC W PRZYMIERZU Z BOGIEM
DĄŻYMY, ABY MĄDROŚĆ ZAPEWNIAJĄCA TRWAŁE OWOCOWANIE BYŁA TRANSFEROWANA NA POKOLENIA
UCZYMY MENTORINGU JAKO SKUTECZENGO NARZĘDZIA TRANSFERU MĄDROŚCI