Czym jest mentoring?

Mentoring jest dwutorową relacją, w której mentor, dysponujący ugruntowaną wiedzą i zasobnym doświadczeniem, przekazuje swoje zasoby osobie mentorowanej (mentee). Czyni to prowadząc, ucząc i inspirując mentee w procesie mającym na celu zwiększenie świadomości, wiedzy, kompetencji oraz praktycznych umiejętność w sposób możliwy do zweryfikowania jako wyraźny postęp. Każdy wierzący człowiek potrzebuje opieki mentorskiej bardziej doświadczonych chrześcijan, jednocześnie będąc gotowym do sprawowania podobnej opieki and innymi.

Mentoring to relacja, w której jedna osoba umacnia drugą, dzieląc się z nią zasobami (talentami, wiedzą i doświadczeniem), które sama otrzymała od Boga. Robi to w odpowiedni sposób i we właściwym czasie, aby wzmocnić go, wspomóc jego rozwój i doprowadzić do pełni dojrzałości.

Rola i odpowiedzialność mentorów”

Zadaniem mentorów (doświadczonych w przywództwie i służbie) jest prowadzenie i wzmacnianie mentee, aby byli odpowiednio wyposażeni do wdrażania i osobistego życia przesłaniem Ewangelii, nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym i społecznym.

Każdego z mentorów charakteryzuje profesjonalizm oraz ekspercka wiedza w zdefiniowanych obszarach specjalizacji. Mentor jest odpowiedzialny za przygotowanie i kierowanie procesem, partnerską relacją i zasadami w nim obowiązującymi. Ma umiejętności dzielenia się wiedzą oraz udzielania informacji zwrotnej. W ramach określonych w procesie jest dostępny dla mentee i wspiera go w procesie rozwoju.

Mentor realizuje swoje zadanie przez indywidualne przekazanie wiedzy i dzielenie się z mentee doświadczeniem w obszarach:

Z
rozwoju i wzrostu osobistego
Z
rozwoju i wzrostu zawodowego
Z
rozwoju i wzrostu duchowego
Z
przygotowania do roli mentora
Każdy z mentorów posiada niepowtarzalne umiejętności i specjalizacje w obszarach, które są owocem jego pasji, talentów, duchowej dyscypliny oraz życiowego doświadczenia.