ATELIER MENTORINGU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Trwałe owocowanie:

W ŻYCIU OSOBISTYM
W ŻYCIU ZAWODOWYM
W BIZNESIE
W RODZICIELSTWIE
WE WSPÓLNOCIE
W MAŁŻEŃSTWIE

PRZESTRZEŃ WZROSTU DLA LIDERÓW I MENTORÓW

 

„Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc
i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko,
o co Go poprosicie w moje imię.”

J 15, 16

 

TY TEŻ MOŻESZ WYDAWAĆ OWOCE W MĄDROŚCI I PRAWDZIE

ISTNIEJEMY, ABY KAŻDY CZŁOWIEK MÓGŁ WYDAĆ TRWAŁY OWOC W PRZYMIERZU Z BOGIEM
DĄŻYMY, ABY MĄDROŚĆ ZAPEWNIAJĄCA TRWAŁE OWOCOWANIE BYŁA TRANSFEROWANA NA POKOLENIA
UCZYMY MENTORINGU JAKO SKUTECZENGO NARZĘDZIA TRANSFERU MĄDROŚCI