Regulamin

Informacje i postanowienia ogólne:

Atelier mentoringu chrześcijańskiego „Trwały Owoc” organizuje cykl dwunastu godzinnych
(60 minutowych) spotkań o charakterze monitoringowym.

W ramach mentoringu uczestnik programu (mentee) otrzyma:

 • osobistego, profesjonalnie dobranego do indywidualnych potrzeb mentora, który będzie towarzyszył mu przez co najmniej 6 miesięcy, jako opiekun i przewodnik,
 • gwarancję, że będzie to okres, w którym mentee wzniesie się na wyższy poziom swojego rozwoju osobistego, duchowego i zawodowego,
 • dostęp do szerokiej wiedzy, ugruntowanych umiejętności i życiowych doświadczeń mentora,
 • 12 spotkań z mentorem (osobistych lub on-line).

Zapisy na mentoring:

W celu udziału w mentoringu należy:

 • wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej trwalyowoc.pl/rejestracja, każde zgłoszenie jest indywidualnie rozpatrywane przez zespół projektowy, po rozpatrzeniu którego każdy ze zgłaszających otrzymuje mailowo informację o przyjęciu do programu lub argumentację odmowy przyjęcia.

Warunki przyjęcia:

 • przyjęcie do programu odbywa się w oparciu o wypełniony formularz zgłoszeniowy, opisaną w nim motywację dotyczącą zgłoszenia oraz wybór dziedziny, w której zgłaszający chciałby zostać mentee,
 • warunkiem przyjęcia jest dostępność mentorów we wskazanej przez zgłaszającego dziedzinie,
 • zgłaszający się akceptuje jedną z dwóch dostępnych formy uczestnictwa: spotkania stacjonarne lub spotkania zdalne (poprzez komunikatory on-line).

Opłaty:

Koszt uczestnictwa w programie monitoringowym to:

 1. 700 zł – opłata zgłoszeniowa (pokrywa z góry dwie pierwsze sesje mentoringowe),
 2. 350 zł – opłata za każdą kolejną sesję mentoringową (płatne po każdej sesji).

Rezygnacja z uczestnictwa w mentoringu:

 • rezygnacja w trakcie trwania programu wymaga pisemnego poinformowania wraz z podaniem powodów stojących za rezygnacją.

Ukończenie programu monitoringowego:

 • po zakończeniu programu, mentee otrzyma potwierdzenie ukończenia rocznego procesu mentoringowego oraz przygotowane przez mentora podsumowanie indywidualnych postępów i dokonań.