FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Interesuje mnie mentoring w dziedzinie... (prosimy o wskazanie wybranej dziedziny)

Szczególnie interesuje mnie mentoring w obszarach... (prosimy o wskazanie maksymalnie 3 obszarów)

Zgoda

1 + 8 =

Dziękujemy za dołączenie do grona mentees !

ATELIER MENTORINGU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO „TRWAŁY OWOC”